Νίκος Φλώρος – Έκθεση Γλυπτών Κοστουμιών Όπερας της Μαρίας Κάλλας

Νίκος Φλώρος
Έκθεση Γλυπτών Κοστουμιών Όπερας της Μαρίας Κάλλας
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Ρόδος 3/08/2011 – 15/10/2011