Συνεργάτες

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.nbg.gr

ALPHA BANK
www.alphabank.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
www.piraeusbank.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριος Εμμανουήλ Καραβελάκης
Δικηγόρος
Χέυδεν 2, 104 34 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. +30 210 3631696
fax +30 210 3617754
e-mail: emmanouil.karavelakis@hotmail.com

HOLMAN FENWICK WILLAN INTERNATIONAL LLP
Ακτή Μιαούλη 83 & Φλέσσα, 6ος όροφος, 185 38 Πειραιάς, Ελλάδα
τηλ. +30 210 429 3978
fax + 30 210 429 3118
e-mail: dimitris.exarchos@hfw.com

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

BAODING FUYING COMMERCE & TRADE Co. Ltd
4F Jinma Tower, No 702 Jian Hua Street, BaoDing City, China
τηλ. +86 312 2082717/8
fax + 86 312 2082718
email: hbxfltf@yahoo.com.cn