Ιστορικό

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1991 με την ανάληψη μιας σειράς τοπικών και διεθνών εκδηλώσεων, με πελάτες κρατικούς φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, κοινωφελείς οργανισμούς και ινστιτούτα.

Η μεγάλη εμπειρία της διοίκησης, η άριστη στελέχωση, καθώς και η συνεργασία
με αναγνωρισμένους οίκους, μας επέτρεψαν να επεκτείνουμε το φάσμα των
δραστηριοτήτων μας στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, οι διευθύνσεις Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης και Συμβούλων Επικοινωνίας και Προβολής συνεχίζουν τη δυναμική ανάπτυξή τους παρέχοντας νέες ολοκληρωμένες προτάσεις και εφαρμογές επικοινωνιακής πολιτικής, τόσο σε Eλληνικές, όσο και σε ξένες
εταιρείες και οργανισμούς.