Ναυτιλία και Μεταφορές

Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα αναλαμβάνει τη ναύλωση διαφόρων τύπων πλοίων, όπως VLCC, Suez max, Aframax και Product Carriers με σκοπό τη μεταφορά πετρελαίου από το λιμάνι φόρτωσης έως το λιμάνι παράδοσης.

Η Leader International S.A. αναλαμβάνει επίσης τη μεταφορά πετρελαίου με αγωγούς μέσω της Ρωσσικής Ομοσπονδίας σε άλλες χώρες.