Τμήμα Εκδηλώσεων

Το τμήμα περιλαμβάνει την οργάνωση
Επιστημονικών, Πολιτικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών &
Επιχειρησιακών Εκδηλώσεων:

Συνέδρια

Ημερίδες

Συμπόσια

Στρογγυλές Τράπεζες

Διαλέξεις

Εκθέσεις

Συναυλίες

Εγκαίνια

Δεξιώσεις

Παρουσιάσεις

Λοιπές Δραστηριότητες