Ημερίδες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Ημερίδα «Μετανάστευση και Ανεργία»
1994

Ι.Ο.Β.Ε
Ημερίδα
«Η Μετάβαση στην Νομισματική Ένωση Ελλάδα – Ευρώπη»
1994 Φωτογραφίες

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ HELLERS
Ημερίδα «Η Αποτελεσματική Θεραπεία της Κακοήθους Παχυσαρκίας»
1995