Στρογγυλές Τράπεζες

RIGHT ΤΟ ΡLΑΥ
Στρογγυλή Τράπεζα «Αξιοποιώντας τη Δύναμη του Αθλητισμού για Ανάπτυξη και Ειρήνη»
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αύγουστος 2004 Φωτογραφίες