Συμπόσια

ΕYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
Διεθνές Συμπόσιο EVGONIKI
1991

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α.Ε. Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεθνές Συμπόσιο «Ξανασκεφτόμαστε τον Πολιτισμό»
Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 2001 Φωτογραφίες

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
5ο Διεθνές Συμπόσιο
Οργάνωση για την επίσκεψη του Πρώην προέδρου Mr. Βill
Clinton και του ‘Υπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική
πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mr.Javier Solana
Σάμος, 2002