Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ποτέ άλλοτε όσο σήμερα οι ανάγκες προβολής δεν είχαν τόσο
στενή σχέση και εξάρτηση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Σε μια εποχή όπου η ροή της εικόνας και της είδησης είναι συνεχής και οι
προκλήσεις διαρκώς μεγαλύτερες, το Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει, εφαρμόζοντας νέες καινοτόμες ιδέες.
Έτσι η λειτουργία του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ξεφεύγει από τη
στενή λογική μιας απλής αποστολής ενός δελτίου τύπου και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και απαιτήσεις της είδησης που κάνει το γύρω του κόσμου:

Πρόγραμμα Επαφών με Εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

Οργάνωση & Λειτουργία Κέντρων Τύπου

Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου

Προβολή Προσώπων & Επιχειρήσεων με
Οργάνωση Συνεντεύξεων σε όλα τα Μ.Μ.Ε.

Κάλυψη Εκδηλώσεων, Αποκόμματα Εφημερίδων,
Αποδελτίωση – Αποστολή

Εξεύρεση & Επιλογή Χορηγών Επικοινωνίας

Οργάνωση & Εφαρμογή Αλληλογραφίας

Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Διαδίκτυο