Διαφήμιση

Η Διεύθυνση Διαφήμισης προσφέρει μια σειρά
σημαντικών υπηρεσιών της επιχειρησιακής επικοινωνίας:

- Μarketing.
- Δημιουργία κειμένων και μακετών.
- Δημιουργία Website.
- Eκτέλεση διαφόρων διαφημιστικών ενεργειών.