Εμπορία και Εμπορική Προώθηση

H Leader International S.A. αρχίζει τη δραστηριότητά της με μακροπρόθεσμες συμφωνίες εταιρειών παραγωγής πετρελαίου, καθώς και με πολλά διυλιστήρια στην Ευρώπη και στην Ασία, γεγονός που εγγυάται μία διαρκή παρουσία στις αγορές πετρελαίου.