Παρουσιάσεις

ΙΣΤΑΜΕ
«Επίσημη παρουσίαση του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών»
1995

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Παρουσίαση Βιβλίου του π. Καγκελλαρίου Gerhard Schrοëder,
Μέγαρο Μουσικής, Μάιος 2007 Φωτογραφίες